Albüm: Çin'de Bahar Festivali dönüş yolculukları sürüyor Albüm: Çin'de Bahar Festivali dönüş yolculukları sürüyor

DAVOS, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Salı günü katıldığı Dünya Ekonomik Forumu 2023 Yıllık Toplantısı'nda Çin ekonomisinin bu yıl önemli gelişmeler kaydedeceğini ve büyümesinin büyük olasılıkla tekrar normal trendine döneceğini söyledi. Son 10 yılda Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının 54 trilyondan 121 trilyon yuana çıktığını, ortalama beklenen yaşam süresinin 74,8 yıldan 78,2 yıla yükseldiğini ve küresel büyümeye katkısının yaklaşık yüzde 36 olduğunu söyleyen Liu, Çin'in bu başarıları gerçekleştirirken beş şeyi akıldan çıkarmadığını vurguladı. Birincisi Çin her zaman ekonomik kalkınmayı birincil ve merkezi görev olarak görmeli. İkincisi Çin her zaman reformlarının doğrultusunu sosyalist bir piyasa ekonomisi kurma olarak belirlemeli. Üçüncüsü Çin her zaman çok yönlü dışa açılmayı teşvik etmeli. Dördüncüsü Çin her zaman hukukun üstünlüğünü desteklemeli. Beşincisi Çin her zaman inovasyon odaklı kalkınma peşinde olmalı. Bu beş noktanın, Çin'in reform ve dışa açılma hamlesine başladığından bu yana öğrenip benimsediği önemli deneyimler olduğunu kaydeden Liu, ülkesinin bu ilkelere bağlılığını sürdüreceği ve bu konuda tereddüt yaşamayacağı konusunda güvence verdi.