Çin'in kültür sektörü 2022'de istikrarlı büyüme kaydetti Çin'in kültür sektörü 2022'de istikrarlı büyüme kaydetti

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticaretteki tek taraflılığı ile korumacılığının çok taraflı ticaret sisteminden sapmasına yol açtığını, ekonomik yasaları ve piyasa kurallarını ihlal ettiğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını etkilediğini söyledi. Çin bu açıklamayı Cumartesi günü, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bu hafta başında yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nin 15. Ticaret Politikası Gözden Geçirmesi'ne dair basından gelen bir soruya cevaben yaptı. Gözden Geçirme sırasında Çin, büyük ölçekli ayrımcı sübvansiyonlar getirmek, ABD Ticaret Kanunu'nun 301. bölümü kapsamında tek taraflı olarak büyük ve yüksek gümrük vergileri uygulamak, ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmak gibi ABD uygulamalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bakanlık ayrıca, DTÖ kurallarına dayanarak ABD'ye 312 yazılı soru yönelttiğini bildirdi. İncelemede, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere diğer DTÖ üyeleri de ilgili ABD ticaret politikalarının çok taraflı ticaret sistemi üzerindeki sistemik etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi. DTÖ'nün üç işlevinden biri olan ticaret politikası gözden geçirmesi, DTÖ üyelerinin haklarını kullanmaları ve ekonomik ve ticari kaygılarını ifade etmeleri için önemli bir platform olarak biliniyor.