Video: Çin Kovid-19 ile mücadeleyi optimize ediyor Video: Çin Kovid-19 ile mücadeleyi optimize ediyor

Çin'in BM daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing, "Tek taraflı zorlayıcı önlemlere karşı olduğumuzu yeniden teyit ediyor ve bunu empoze eden devletleri bu tür uygulamalara derhal ve tamamen son vermeye çağırıyoruz" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing Çarşamba günü, BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi'nde 25 ülke adına ortak bir açıklama yaparak tek taraflı zorlayıcı önlemlerin derhal ve tamamen kaldırılması çağrısında bulundu. Dai, dünyanın birbirine bağlı iç içe geçmiş güçlüklerle karşı karşıya bulunduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin bundan orantısız bir şekilde etkilendiğini söyleyerek uluslararası dayanışma, birlik ve işbirliğine dayalı gerçek, etkin ve işlevsel bir çok taraflı sisteme her zamankinden daha fazla acilen ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.    

Çinli temsilci, ancak yine de çetin zorluk ve güçlüklere karşın gelişmekte olan ülkeler ve toplumlarının, BM Antlaşması ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerine, çok taraflılığa ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına tezat teşkil eden tek taraflı zorlayıcı önlemlerin kurbanı olmaya devam ettiğini belirtti. Dai, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ve bunun yanı sıra ülkelerin sözleşme uyarınca birbiriyle işbirliği yapma görevini yeniden teyit ediyoruz. Ülkelerden, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uygun olmayan tek taraflı ekonomik, mali veya ticari önlemler açıklamaktan ve uygulamaktan kaçınmalarını isteyen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'ni yeniden teyit ediyoruz" dedi.  Dai sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef tek taraflı zorlayıcı önlemlerin acil bir şekilde kaldırılması yönündeki küresel çağrıya karşın bu yasadışı önlemlerin uygulanması hedef ülkeler ve halkları üzerinde yıkıcı hatta bazen yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açmaya devam etmektedir. İkincil yaptırımlar ve önlemlere aşırı uyumla birleştiğinde tek taraflı zorlayıcı önlemler; mevcut insani ve ekonomik güçlükleri daha da ağırlaştırmakta, gıda, ilaç, güvenilir içme suyu, yakıt ve elektrik gibi temel mal ve hizmetlere erişim yetersizliğine neden olmakta ve sağlık ve yaşama hakkı gibi insan haklarından faydalanmayı olumsuz yönde etkilemektedir.   

Tek taraflı zorlayıcı önlemlere karşı olduğumuzu yeniden teyit ediyor ve bunu empoze eden devletleri bu tür uygulamalara derhal ve tamamen son vermeye çağırıyoruz. Ülkeleri uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uymayan tek taraflı yaptırımları gelecekte uygulamaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Mevcut durum çatışma ve bölünme yerine dayanışma ve birlik gerektiriyor, küresel güçlüklerin üstesinden gelmek ve insan haklarını herkes için desteklemeyi ve korumayı gerektiriyor."      Açıklamaya Çin'in yanı sıra; Antigua ve Barbuda, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Küba, Kuzey Kore, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, İran, Laos, Nikaragua, Pakistan, Filistin, Rusya, Güney Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Venezuela ve Zimbabwe de imza attı.