Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin, iklim değişikliğini izleme ve risk önleme yeteneklerini artırmak için ayrıntılı önlemler alarak ülkenin iklim direncini artırma çabalarında önemli bir adım attı. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı da dahil olmak üzere 17 departman tarafından ortaklaşa yayınlanan 2035 ulusal iklim değişikliği uyum stratejisine göre, ülkede 2035 yılına kadar iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneğinde önemli iyileştirmelerle iklime dirençli bir toplum inşa etmeye çalışılacak.

Yayınlanan belgeye göre, ülkenin iklim değişikliğini izleme ve erken uyarı kabiliyeti 2035 yılına kadar küresel anlamda ileri bir seviyeye taşınacak ve iklim risk yönetimi ve önleme sistemi öncelikli olarak gelişecek. Belgede, Çin'in iklimle ilgili büyük afet risklerini etkili bir şekilde önlemek ve kontrol etmek için önlemler alacağı ve iklim değişikliğine uyum için teknik ve standart sistemi daha da iyileştireceği belirtildi. Çin, ulusal iklim değişikliği uyum stratejisini ilk olarak 2013 yılında yayınladı ve ilk kez o tarihte iklim değişikliği uyumunu ulusal bir strateji haline getirdi. Ülkede o zamandan beri kilit bölgelerde ve endüstrilerde iklim değişikliğine uyumu iyileştirme yolunda olumlu sonuçlar elde edildi.

Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Uluslararası İşbirliği Merkezi Başkanı Xu Huaqing, eş yazarı olduğu bir bildiride, küresel ısınma daha da arttıkça, iklim değişikliğinin yol açtığı uzun vadeli olumsuz etkiler ve aşırı hava olaylarının Çin'in ekonomik kalkınması için giderek daha ciddi bir tehdit oluşturacağını söyledi. Belgede, iklim değişikliği izleme ve tahmin hizmetlerinin iyileştirilmesi, iklim değişikliği etkileri ve risklerinin değerlendirilmesinin geliştirilmesi ve afet önleme ve zarar azaltmanın güçlendirilmesine yönelik önlemlerin altı çizildi. Çin, iklim değişikliğine yönelik müdahalesini bölgesel alan planlama çabalarıyla bütünleştirecek ve büyük stratejik bölgelerin iklim direncini iyileştirecek. Ülkenin iklim direnci inşasına paralel olarak mali ve finansal hizmetler ile teknoloji ve uluslararası işbirliğine ilişkin destekleyici tedbirler de uygulanacak.