Çin'in internet sektöründe Ar-Ge harcamaları Ocak-Ekim aylarında güçlü büyüme kaydetti Çin'in internet sektöründe Ar-Ge harcamaları Ocak-Ekim aylarında güçlü büyüme kaydetti

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Kısa süre önce yayınlanan yönergeye göre Çin, çiçek tohumu endüstrisinin 2025 yılına kadar yıllık 300 milyar yuan (yaklaşık 42,2 milyar ABD doları) çiçek satışına ulaşması için bir inovasyon sistemi oluşturmaya gayret gösterecek. Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ile Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan yönergeye göre Çin, diğer tedbirlerin yanı sıra, bitkisel gen kaynakları veri yönetimini güçlendirecek, çiçek yetiştiriciliğinde teknolojik ilerlemeleri kolaylaştıracak ve çiçek endüstrisinde fikri mülkiyet hakkının korunmasını geliştirecek. Bunun Çin'de çiçek endüstrisinin gelişimini hedefleyen ilk kılavuz olduğunu kaydeden Çin Çiçek Derneği Başkanı Jiang Zehui, kılavuzun bitkisel gen kaynaklarının korunmasını kolaylaştıracağını, çiçek tohumu endüstrisinde inovasyonu hızlandıracağını ve çiçek tüketimini teşvik edeceğini söyledi. Yıllar içinde çiçeğe olan talebin artmasıyla Çin, dünyanın en büyük çiçek üreticisi ve tüketicisi olmasının yanı sıra çiçek dış ticaretinde önemli bir aktör haline geldi. Derneğin verilerine göre, Çin'in çiçek ithalat ve ihracatı 2021 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,66 artışla ilk kez 700 milyon ABD dolarını aştı. Yönergeye göre, çiçek markası oluşturmayı güçlendirmek, çiçek endüstrisinin endüstriyel yapısını optimize etmek ve profesyonel, büyük ölçekli ve mekanize çiçek üretimini artırmak için de çaba gösterilmeli.