Video: Çin'in Henan eyaletinin el dokuma ipek halıları yurtdışında rağbet görüyor Video: Çin'in Henan eyaletinin el dokuma ipek halıları yurtdışında rağbet görüyor

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin, sosyalist kültürü teşvik etmek ve bu anlamda güçlü temele sahip bir ülke haline gelmek için 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) için kültürel kalkınma planını açıkladı. Kültürün bir ülkenin ve ulusun olduğu kadar ulusal yönetimin de ruhu olarak nitelendirildiği planda, sosyalist kültürün refahı ve gelişimi olmadan sosyalist modernleşmenin de olamayacağı vurgulandı. Çin, planda belirtilen hedefler ve görevler doğrultusunda gelişmiş sosyal görgü ve nezaket, daha zengin bir kültürel amaç ve endüstri, Çin kültürünün cazibesinde daha fazla artış ve kültürel sisteminde daha fazla gelişme görmeyi amaçlıyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'ne bağlı idari ofisler tarafından ortaklaşa yayınlanan plan, ülkenin Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için 14. Beş Yıllık Plan'ının (2021-2025) ana hatlarına uygun olarak ve 2035 Yılına Kadar Uzun Vadeli Hedefler doğrultusunda hazırlandı.