BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapora göre, Çin'in küresel ekonomik büyümeye ortalama katkısı 2013-2021 döneminde yüzde 30'u aşarak dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Rapora göre, yıllık ortalama döviz kurlarına dayalı hesaplama yalnızca 2021'de Çin'in toplam ekonomisinin dünya toplamının yüzde 18,5'ini oluşturduğunu ortaya koydu ve Çin 2012'ye göre 7,2 puan artışla dünya ikincisi oldu. Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2013'ten 2021'e kadar yıllık ortalama yüzde 6,6'lık bir büyüme oranı kaydetti. Böylece, büyüme hızı yüzde 2,6 olan küresel ekonomiyi ve yüzde 3,7 büyüme hızına sahip gelişmekte olan ekonomileri geride bıraktı.

Ülkenin kişi başına düşen GSYİH'si geçen yıl 80.976 yuana (yaklaşık 12.551 ABD doları) ulaştı ve fiyat faktörü düşüldükten sonra 2012'ye göre yüzde 69,7 oranında arttı. Raporda, Çin'in son 10 yılda inovasyona dayalı kalkınmayı teşvik etmedeki başarısına da vurgu yapıldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre, Küresel İnovasyon Endeksi'nde 2012'de 34. sırada olan Çin 2021'de 12. sıraya yükseldi. Son 10 yılda Çin, nihai tüketim harcamalarının 2021'deki ekonomik büyümesine yüzde 65,4 oranında katkıda bulunması sayesinde daha iyi bir ekonomik yapı ve daha koordineli bir büyüme kaydetti. Bu oran 2012'ye göre 10 puan yükseldi. Aynı dönemde imalat sektörünün katma değeri de yüzde 74,3 oranında arttı. Yeşil kalkınma cephesinde ise, Çin'in toplam ağaçlandırma alanı 2013'ten 2021'e kadar olan süreçte yaklaşık 59,44 milyon hektara ulaştı. Rapor ayrıca, Çin'in mal ve hizmet ticaretinin toplam değerinin 2021'de 6,9 trilyon ABD dolarına ulaştığını gösterdi ve dünya birinciliğini korudu. Çin ayrıca, herkese yarar sağlayacak başarılar elde etmeyi amaçlayan daha kapsayıcı bir büyüme izledi. Raporda, Çin'in 2013-2020 arasında mevcut yoksulluk sınırının altında yaşayan 98,99 milyon kırsal bölge sakinini yoksulluktan kurtardığı da belirtildi.

Çin'in menkul kıymetler firmalarının toplam varlıkları 10,59 trilyon yuana ulaştı Çin'in menkul kıymetler firmalarının toplam varlıkları 10,59 trilyon yuana ulaştı