Brookings Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni raporda "Çin'in 1980'den beri yoksulluğu azaltmadaki başarısı, öncelikle bir sürdürülebilir ekonomik büyüme hikayesidir" denildi...

BRICS Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede sağlam bir temel oluşturuyor BRICS Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede sağlam bir temel oluşturuyor

Brookings Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni raporda "Çin'in 1980'den beri yoksulluğu azaltmadaki başarısı, öncelikle bir sürdürülebilir ekonomik büyüme hikayesidir" denildi. Raporda, yazarlar Çin'in yoksulluğun azaltılmasındaki başarısını, piyasaların ve iş dünyasının lider rolü oynaması ve hükümet politikasının araçsal olması gibi birçok faktöre bağladı. Raporda, "Çin'in kamu hizmeti yönetimindeki büyük etki yaratan teşvikler, güçlü bir performans yönelimi yaratırken, yüksek derecede bir ademi merkeziyetçilik, politikanın yerel koşullara duyarlı olmasını sağladı" denildi.