Uyku uzmanı açıkladı: Nevresim ve çarşaflar ne sıklıkta değiştirmeli? Uyku uzmanı açıkladı: Nevresim ve çarşaflar ne sıklıkta değiştirmeli?

Dünya Gıda Programı Lübnan Temsilcisi ve Lübnan Ülke Direktörü Abdallah Al Wardat Cuma günü Lübnan'daki mülteciler için gıda güvenliğinin son derece endişe verici seviyede olduğunu söyledi. Al Wardat'ın tespitleri, Birleşmiş Milletler Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan ve Lübnan'daki Suriyeli Mültecilerin 2022 Savunmasızlık Değerlendirmesi'nin ön bulgularını içeren ve tüm Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarında keskin bir düşüşün devam ettiğini ortaya koyan bir raporda yer aldı. Raporda, "Suriyeli mülteciler öğünlerini azaltıyor; yetişkinler, çocuklarına yemek yedirebilmek için daha az yiyor ve gıda alımına öncelik vermek için sağlık ve eğitim harcamalarını kısıyor" denildi. Yine raporda, çoğu mülteci ailenin yüksek oranda borçları olduğu, çoğunluğun yiyecek satın almak için borç para aldığı ve ailelerin neredeyse yüzde 87'sinin ana öncelik olarak gıdayı belirttiği, ardından barınma ve sağlık hizmetlerinin geldiği bilgileri bulunuyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Lübnan Temsilcisi Ayaki Ito, BM mülteci yardım kuruluşu ve ortaklarının en savunmasız mültecilere yardım etmeye, hastaneler ve belediyeler dahil Lübnan'ın kamu kurumlarını desteklemeye devam ettiğini ancak tüm bunların, "yeterli olmaktan uzak" olduğunu belirtti. Ito, "Savunmasız mülteciler ile Lübnanlı ailelere sürdürülebilir temel hizmetleri sağlamak için Lübnan kurumlarına destek de dahil olmak üzere daha fazla yardıma acilen ihtiyaç var" dedi.