BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü düzenlenen bir basın brifingine göre, şehir bilimsel ve teknolojik inovasyonun etkisiyle yüksek kaliteli bir ekonomik büyüme elde etti. Geçtiğimiz on yılda, şehir yeni kalkınma felsefesini tam olarak uyguladı ve her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme yolculuğunda yeni bölümler yazmaya gayret sarf etti. Beijing Belediye Başkanı Chen Jining brifing sırasında yaptığı açıklamada, bilimsel ve teknolojik inovasyon, reform ve dışa açılmanın Çin'in başkentinde yüksek kaliteli büyümeyi önemli ölçüde desteklediğini söyledi. Son on yılda, Beijing'in GSYİH'si 2021 yılında iki katından fazla artarak 4,03 trilyon yuana (585,6 milyar ABD doları) yükselirken, şehirde yaşayanların hanehalkı harcanabilir geliri de 2021'de kişi başına iki kattan fazla artarak 75.000 yuana ulaştı. Bu dönemde, şehir eşgüdümlü kalkınmada atılımlar yaptı ve ulusal başkentlik için esas olmayan işlevlerinden vazgeçti. Geçtiğimiz yıllarda Beijing, kirliliği önleme ve mücadele etme ile ekolojik çevreyi iyileştirme çabalarını artırdı. Şehrin hava kalitesi önemli ölçüde iyileşti ve 2021 yılında metreküp başına 33 mikrogram olan ortalama PM2,5 yoğunluğu 2013 yılına göre yüzde 63,1 düştü.

Video: Çinli şirket Ürdün'de yenilenebilir enerjiye geçişe yardım ediyor Video: Çinli şirket Ürdün'de yenilenebilir enerjiye geçişe yardım ediyor