Başörtüsü Anayasa değişiklik teklifi, 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Başörtüsü Anayasa değişiklik teklifi ile temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasının hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacağı hüküm altına alınıyor.

Hiçbir kadının dini inancı sebebiyle başını örtmesinin ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme ve diğer temel hak ve hürriyetleri kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yoksun bırakılamayacağı güvence altına alınıyor.

Ayrıca teklifte aile müessesesinin korunması amacıyla evlilik birliğinin kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabileceği belirtiliyor.

Altılı Masa adayı kim oldu? Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? Altılı Masa adayı kim oldu? Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?