2016'da yüzde 10,8 olan ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklarının oranı 2020'de yüzde 15,7'ye; 2018'de yüzde 9,69 olan ayrımcılığa maruz kalan siyahi çocuk oranı ise 2020'de yüzde 15,04'e çıktı. 

Çin'de reşit olmayan internet kullanıcısı sayısı 191 milyon oldu Çin'de reşit olmayan internet kullanıcısı sayısı 191 milyon oldu

NEW YORK, 17 Kasım (Xinhua) -- CNN'in, Journal of Osteopathic Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Çarşamba günkü haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan yerlisi ve siyahi ebeveynler giderek artan oranda çocuklarının ırkçılığa maruz kaldığını bildiriyor. Habere göre, 2016'da yüzde 10,8 olan ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuk oranı 2020'de yüzde 15,7'ye; 2018'de yüzde 9,69 olan ayrımcılığa maruz kalan siyahi çocuk oranı ise 2020'de yüzde 15,04'e çıktı. Haberde, "2016'da yaklaşık yüzde 6,7 olan ırkçı olay deneyimleyen azınlık çocuklarının oranı 2020'de yüzde 9,3'e çıktı" denildi. 2016 yılında genel olarak azınlık ebevenlerinden 1.053'ü (13.945 ebeveynden yüzde 6,7'si), çocuklarının hayatlarının bir noktasında ayrımcılıkla karşılaştığını bildirdi. Bu oran 2017'de yüzde 6,4'e (6.275 ebeveynden 478'i) hafifçe geriledikten sonra, 2020 yılına kadar istikrarlı biçimde arttı ve 1.455 ebeveyne (13.755 ebeveynden yüzde 9,3'ü) çıktı. Araştırmaya göre, buna karşılık 2016 yılında 309 olan (34.537 ebeveynin yüzde 1'i) çocuğunun ayrımcılığa maruz kaldığını bildiren beyaz ebeveyn sayısı, zaman içinde 0,7 puan arttı ve 2020 yılında yüzde 1,7 (27.411 ebeveynden 331'i) ile zirve yaptı.  Çalışma, 2016 ile 2020 yılları arasında ebeveynlerin çocuklarının ırkçı deneyimlere maruz kaldığı yönündeki bildirimlerini inceledi. Veriler, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı bünyesindeki grupların yönettiği ulusal düzeyde temsili bir anket olan Ulusal Çocuk Sağlığı Araştırması'ndan geldi.