Kovid-19’un gençlerin kişiliğini değiştirdiği ortaya çıktı: Peki nasıl? Kovid-19’un gençlerin kişiliğini değiştirdiği ortaya çıktı: Peki nasıl?

NAİROBİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Batı Afrika Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yaralanmalar (NCDI) Yoksulluk Ağı Bölge Lideri Emmanuel Mensah, Perşembe günü, Afrika'da bulaşıcı olmayan hastalıkların artan yükünün hükümetler, mali yardım sağlayan kuruluşlar ve sektör için ölümlerin önüne geçmek amacıyla erken teşhis ve kaliteli tedavilere erişimi öncelikli hale getiren iddialı stratejileri tasarlamaları açısından bir uyarı olması gerektiğini söyledi. Mensah, bulaşıcı olmayan hastalıkların yükselişini eleştirirken, bunun ana nedenlerinin hareketsiz yaşam tarzı, sigara ve kötü beslenme alışkanlıkları olduğunu belirtti. Mensah'a göre, hükümetler farkındalığı, sağlık çalışanlarının eğitimini, tanı tesislerine yatırımları ve vaka yönetimini öncelik haline getirir getirmez Afrika, kanser, diyabet, hipertansiyon ve kronik solunum yolu enfeksiyonları yükünü azaltmak için avantajlı konuma gelebilir.

Mensah, Xinhua ile sanal ortamda yaptığı röportajda, "Sahra Altı Afrika'da tip 1 diyabet, orak hücreli anemi ve hipertansiyon dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların yükü artıyor. En savunmasız kişilere kaliteli bakım sunmamız gerekiyor" dedi. Togo'nun başkenti Lome'de 23 Ağustos'ta düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Komitesi'nin 72. oturumuna katılan sağlık bakanları, PEN-PLUS adı verilen bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı eylemleri yeniden canlandırmayı hedefleyen iddialı bir stratejiyi kabul etmişlerdi. Mensah, stratejinin yerel hastanelerin ve sağlık çalışanlarının bulaşıcı olmayan ciddi hastalıkları teşhis etme, yönetme ve ölümleri önleme kapasitesini güçlendirmeye odaklanacağını söyledi. PEN PLUS stratejisinin ciddi kalp rahatsızlıkları, diyabet ve orak hücreli anemisi olan kırsal kesimdeki yoksulların zamanında, uygun fiyatlı ve kaliteli tedaviye erişmesini sağlamayı amaçladığını belirten Mensah, bunun Sahra Altı Afrika genelinde uygulanmasının, politikayı bilgilendirmek ve biyomedikal müdahalelerin sağlanması açısından yaşam tarzı hastalıklarının büyüklüğüne ilişkin verilerin güncellenmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Mensah, PEN PLUS stratejisinin halihazırda Malavi ve Ruanda'nın sağlık politikalarına entegre edildiğini ve bunlara sekiz Afrika ülkesinin daha eklenmesinin, ciddi bulaşıcı olmayan hastalıkları olan hastalar için vaka teşhisi, tedavi ve psikososyal desteği artırmasının beklendiğini söyledi. DSÖ istatistikleri, Sahra Altı Afrika'da 2000 yılında yüzde 24 olan kanser, diyabet ve kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüm oranının 2019'da yüzde 37'ye yükseldiğini gösteriyor. Helmsley Charitable Trust adlı uluslararası sağlık yardım kuruluşunun Tip 1 Diyabet (T1D) Programı Direktörü Gina Agiostratidou, güçlü finansmana sahip stratejik ortaklıkların, politika ortamını ve tabanda farkındalığı mümkün kılmanın Afrika'da bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı yürütülen mücadelede kilit rol oynadığını söyledi.