Kişisel güvenlikleri konusunda en fazla endişe belirten kesim yüzde 36 ile Yerli Amerikalılar oldu.

NEW YORK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Harvard/NPR (Ulusal Halk Radyosu) tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD'de beyaz olmayanlar arasında tehdit edilme veya fiziksel saldırıya uğrama korkusunun beyaz Amerikalılardan daha fazla olduğu yükselen bir gerçek olarak ortaya çıktı. NPR, anketle ilgili haberinde "Amerikalı yetişkinlerin dörtte birinden fazlası kendi mahallelerinde saldırıya uğrama korkusuyla yaşadıklarını söylüyor" ifadelerini kullandı. Ankete katılan siyahilerin yüzde 25'i ve Latin kökenlilerin ise yüzde 26'sına kıyasla Beyaz Amerikalıların yüzde 19'u bu endişeye sahip olduklarını ve Asyalı yetişkinlerin yüzde 21'i bu endişeyi paylaştıklarını belirtti. Ancak, kişisel güvenlikleri konusunda en fazla endişe belirten kesim yüzde 36 ile Yerli Amerikalılar oldu. Habere göre Haziran ve Temmuz ayları arasında gerçekleştirilen anket, 4.192 yetişkinden oluşan bir örneklemi içeriyordu.

Çin'in Mars gezgini, Mars'ın kuru ve çok katmanlı yeraltı yüzeyini gözler önüne serdi Çin'in Mars gezgini, Mars'ın kuru ve çok katmanlı yeraltı yüzeyini gözler önüne serdi