İran, herhangi bir düşman hamlesine karşı ezici karşılık vereceği konusunda uyardı İran, herhangi bir düşman hamlesine karşı ezici karşılık vereceği konusunda uyardı

CENEVRE, 15 Haziran (Xinhua) -- Bir grup ülke Salı günü yaptıkları açıklamayla Xinjiang, Hong Kong ve Tibet'e ilişkin konuların, Çin'in iç işleri olduğunu belirterek insan hakları kisvesi altında insan haklarının siyasallaştırılması, çifte standart uygulanması ve Çin'in iç işlerine karışılmasına karşı çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin devam eden 50. oturumunda 69 bölgesel üstü ülke adına Küba tarafından okunan ortak yazılı açıklamada, devletlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygının ve egemen devletlerin iç işlerine karışılmaması ilkesinin, uluslararası ilişkilerin temel normları olduğu hatırlatıldı.

Ortak açıklamada, "Tüm tarafların, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi, evrensellik, tarafsızlık, objektiflik ve seçici olmama ilkelerine uyması ve her devletin halkının kendi ulusal şartları uyarınca bağımsız olarak kendi gelişme yolunu seçme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada tüm insan haklarının aynı vurguyla, özellikle de ekonomik, toplumsal ve kültürel haklara ve gelişme hakkına yeterince özen gösterilerek ele alınması gerektiği dile getirildi. Açıklamada, "Bugün insanlar, Kovid-19 pandemisi gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Uluslararası toplum; çok taraflılığı desteklemeli, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeli ve küresel zorluklara ortak şekilde yanıt bulmaya çalışmalı, dünyada barış ve kalkınmayı ilerletmeli ve insan haklarını teşvik etmeli ve korumalıdır" ifadeleri yer aldı.